Chính sách bảo hành 1. Điều kiện bảo hành     1.1 Sản phẩm được bảo hành nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:         – Sản phẩm vẫn còn nguyên Tem nhãn của...